Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

Array ( )
SDĚLENÍ

 


Toto je starý, neaktualizovaný web na kterém již mnoho věcí vůbec nefunguje!

Používejte prosím nový web (na původní adrese):

horni-krupa.evangnet.cz

 


 

Informace Obnovení sborových aktivit

Staršovstvo sboru se rozhodlo, že po neděli 10. 5. 2020 pomalu obnoví sborové aktivity. Proto bychom Vás opět rádi chtěli pozvat na různá setkání v týdnu. V pondělí od 11. 5. se budou scházet děti ke konfirmační přípravě od 14.30, od středy 13. 5. se začne konat biblická hodina pro děti od 14.30. Pokud bude zájem, můžeme obnovit biblickou hodinu pro dospělé v H. Brodě ve středu od 17.30.

Bohoslužby Velikonoční svátky doma

David Šorm připravil malé domácí (večerní) pobožnosti (nešpory) pro nadcházející Velikonoční čas. Níže přiložený najdete dopis, kde je vše potřebné, včetně obrázku, který můžete vytisknout dětem, zezadu podlepit nožičkou a postavit na stůl jako dekoraci k Velkému pátku.

Další přílohou je Pašijní čtení, které můžete využít na Zelený čtvrtek. Na webu naší církve najít i pašije nahrané.

Na Bílou sobotu večer se můžeme ekumenicky připojit k výzvě českých a moravských biskupů a zapálit v oknech svíčku na zpřítomnění světla, které do našich životu přináší právě vzkříšený Kristus.

Bohoslužby na neděli vzkřišení můžeme poslouchat v rádiu, sledovat v televizi či přes internetK bohoslužbám na Velikonoční neděli patří sbírka Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. O tom jak pokračovat v obětavosti pro církev a sbor se dočtete také v dopise o pobožnostech.

Cesty víry Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého

Synodní senior ČCE Daniel Ženatý vydal do současné znepokojivé situaci Pastýřský list, který si můžete přečíst na této stránce, popř. stáhnout níže.

Velikonoční sborový dopis 2020

Popis: 
Velikonoční dopis s úvodní úvahou, informacemi o dění ve sboru a dalších plánech na tento rok.

Bohoslužby Možnost sledovat bohoslužby online

Milé sestry a bratří, přátelé a sympatizanti sboru,

zrušení setkání s účastí nad třicet osob nemusí znamenat, že se připravíme o slyšení Božího slova. Staršovstvo sboru společně s ústředím církve nabízí možnost připojit se k on-line přenosům bohoslužeb, které zřizují jiné evangelické sbory. Jejich přehled naleznete na této stránce (seznam je průběžně aktualizován).

-- AKTUALIZACE --

Na web ČCE byla umístěna stránka s křižovatkami textů, audionahrávek, videí a nápadů z Evangelické církve pro dny doma. Můžete si vybrat mezi záznamy bohoslužeb, každodenním "Slovem na doma", večerními modlitbami, poslechem různých textů... Pro každou neděli bude zároveň na webu církve vznikat souhrn bohoslužeb, které je možné si pustit přes internet (kromě neděle 29. 3. 2020, kdy jsou všichni zváni ke sledování živě přenášených ekumenických bohoslužeb na programu ČT2). Stránky církve doporučujeme sledovat, plní se i dalším obsahem a aktualitami, kterými je možné se v této době potěšit i motivovat nebo i přidat ke společné modlitbě s křesťany ze všech denominací.

Kázání Silvestrovské přemýšlení o základních věcech a o způsobu dávání (Mk 12)

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

Kázání Kdo je největší?

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

Kázání Překonat zdi

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

Kázání Judita a Helena

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

„Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt.“ Ž 32,2n

 

Kázání Utišení bouře

 

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

 

Odkazy
Hledat
Odkazy pro Vás...

nakladatelství jednoho lékaře, vysokoškolského učitele, evangelického kazatele, cestovatele, spisovatele, v jedné osobě

Nejnovější galerie
Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018